KHÁC - Clip HOT VN

Cứ chia sẻ đi chúng ta sẽ nhận được nhiều hơn cho đi

Cứ chia sẻ đi chúng ta sẽ nhận được nhiều hơn cho đi

Khi mình đối xử với họ như cách họ đối xử với mình

Khi mình đối xử với họ như cách họ đối xử với mình

Gửi đến mẹ người con luôn yêu thương nhất

Gửi đến mẹ người con luôn yêu thương nhất